CINCIN KAYU CENDANA WANGI

Mata cincin kayu cendana wangi
Warna coklat kuning
Size 10 x 13 7-8 mm
Jaminan asli dan wangi
Stok langka kayu tua
Harga Rp 55,000

Size Menerima request